publicerad: 2021  
idealitet idealiteten
ide·al·itet·en
substantiv
idealite´t
strävan att verka ideellt
nykterhetsrörelsens rika fonder av idealitet
belagt sedan 1820