publicerad: 2021  
ilsk ilskt ilska
adjektiv
var­dagligt ilsken
ilsk (någon)
ilsk (över något/att+verb/sats)
ilsk (över något)
ilsk (över sats)
ilsk (över att+verb)
belagt sedan 1635; sv. dial. ilsk; jfr ur­sprung till ilsken