publicerad: 2021  
imaginär imaginärt imaginära
im·ag·in·är
adjektiv
[-∫inä´r]
1 bara in­billad
ett imaginärt landskap
belagt sedan 1759; av franska imaginaire med samma betydelse; av lat. imagina´rius 'skenbar', till ima´go 'bild; sken­bild'; jfr ur­sprung till image
2 som vid multiplikation med sig själv ger en negativ produkt om viss, abstrakt, typ av tal
reella och imaginära tal; den imaginära enheten "i"
belagt sedan 1772