publicerad: 2021  
image imagen
substantiv
[im´id∫]ljust sj-ljud
(förenklad) bild av den egna personligheten som man vill visa upp för andra ofta om (känd) person eller före­teelse
en image (av någon/något) (som någon/något)
en image (av någon) (som någon)
en image (av någon) (som något)
en image (av något) (som någon)
en image (av något) (som något)
jobba på sin image; en politiker som framgångs­rikt odlade sin image som "mannen av folket"
belagt sedan 1960; av engelska image med samma betydelse, eg. 'bild'; av lat. ima´go 'bild'