publicerad: 2021  
inarbeta inarbetade inarbetat
verb
in`arbeta
1 ofta lös förbindelse, se arbeta in knåda in
någon inarbetar något (i/på något)
någon inarbetar något (i något)
någon inarbetar något (något)
sedan mjölet in­arbetats till­sätts mjölken
äv. all­männare
det är ofta för­del­aktigt att in­arbeta fot­noterna i den löpande texten
belagt sedan 1743
2 ofta lös förbindelse, se arbeta in arbeta extra för att er­sätta bort­fall av förlorad (arbets)tid
någon inarbetar något
kläm­dagarna får in­arbetas
belagt sedan 1850
3 äv. lös förbindelse, se arbeta in (i efter­hand) få att in­gå som del av något
någon inarbetar något (i något)
några fraser om mänskliga rättigheter in­arbetades i konstitutionen
spec. i affärs­sammanhang
före­taget är väl in­arbetat på den brittiska marknaden
belagt sedan 1858
inarbetainarbetande, inarbetning