publicerad: 2021  
inhämta inhämtade inhämtat
verb
in`hämta
1 äv. lös förbindelse, se hämta in arbeta in förlorad tid eller dylikt
någon inhämtar något
in­hämta ett för­språng
belagt sedan 1668
2 äv. lös förbindelse, se hämta in skaffa sig kunskap, sam­tycke eller dylikt
någon inhämtar något
in­hämta upp­lysningar; in­hämta kunskaper
belagt sedan 1669
inhämtainhämtande, inhämtning