publicerad: 2021  
inhägna inhägnade inhägnat
verb
in`hägna
äv. lös förbindelse, se hägna om­ge med stängsel eller dylikt
någon inhägnar något (med något)
ett in­hägnat om­råde; in­hägnade planteringar
belagt sedan mitten av 1400-talet (Konung Christoffers Landslag); fornsvenska inhäghna; till hägn
inhägnainhägnande