publicerad: 2021  
inhägnad in­hägnaden in­hägnader
in|­hägn·ad·en
substantiv
in`hägnad
in­hägnat om­råde
äv. om mot­svarande stängsel eller dylikt
belagt sedan mitten av 1400-talet (Konung Christoffers Landslag); fornsvenska inhäghnadher