publicerad: 2021  
inlandsbana inlandsbanan inlandsbanor
in·lands|­ban·an
substantiv
in`landsbana
vanligen bestämd form sing. och då med versal järn­vägs­bana i det inre av landet särsk. om den nordvästligaste av de stora järnvägslinjerna i Sverige (nu­mera sparsamt trafikerad)
den nedläggnings­hotade inlands­banan
belagt sedan 1902