publicerad: 2021  
inlaga inlagan inlagor
in|­lag·an
substantiv
in`laga
1 den inre, häftade delen av (in­bunden) bok dvs. bok minus pärmar
belagt sedan 1924; av lågtyska inlage, tyska Einlage med samma betydelse, eg. 'ngt som är in­lagt'; till lägga (in); jfr ur­sprung till förlaga, pålaga
2 (formell) skrivelse i visst ärende som behandlas av myndighet, särsk. dom­stol
en inlaga (till någon/något)
en inlaga (till någon)
en inlaga (till något)
en in­laga till dom­stolen med yrkande om opartiska bedömare
belagt sedan 1634