publicerad: 2021  
inlämning in­lämningen in­lämningar
in|­lämn·ing·en
substantiv
in`lämning
det att lämna in något för behandling, förvaring eller dylikt
inlämningskvitto
inlämning (av något) (till någon/något)
inlämning (av något) (till någon)
inlämning (av något) (till något)
in­lämning av paket
äv. ställe där något lämnas in
belagt sedan 1923