publicerad: 2021  
interjektion interjektionen interjektioner
inter·jekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
typ av ord som ut­gör spontant ut­tryck för känslor särsk. affekter
SYN. utropsord
till interjektionerna räknas bl.a. "aj", "fy", "usch" och många svordomar
belagt sedan 1801; av lat. interjec´tio, eg. 'mellanord', till interjic´ere 'kasta emellan'