publicerad: 2021  
intermediär intermediärt intermediära
inter·medi·är
adjektiv
intermediä´r
biologi, geologi m.m. mellanliggande och förmedlande särsk. om något som ut­gör el. resulterar i ett mellan­ting mellan olika individer el. typer
en djup­bergart av intermediär karaktär
spec. i sjuk­vårds­sammanhang
50 av sängarna har intermediär status – en bro mellan sjuk­huset och hemmet
belagt sedan ca 1815; av franska intermédiaire med samma betydelse; jfr ur­sprung till intermezzo