publicerad: 2021  
interkulturell interkulturellt interkulturella
inter·kult·ur·ell
adjektiv
interkulturell´
som har att göra med processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar med var­andra
interkulturell pedagogik
belagt sedan 1983