publicerad: 2021  
inträde in­trädet in­träden
in|­träd·et
substantiv
in`träde
1 det att stiga in
(någons) inträde (i något) (adj) inträde (till något)
hans in­träde i rummet
spec. i avgifts­belagd lokal eller dylikt och då äv. om av­giften
inträdesbiljett
fritt in­träde; betala in­träde; gratis in­träde till museet
äv. bildligt på­börjat del­tagande eller med­lemskap
inträdesansökan; inträdeskrav
Japans in­träde i kriget; vinna in­träde i klubben
belagt sedan ca 1635
2 något hög­tidligt vanligen obestämd form sing. början
någots inträde
vårens in­träde
belagt sedan 1626