publicerad: 2021  
isometrisk isometriskt isometriska
iso·metr·isk
adjektiv
isome´trisk
som bi­behåller samma längd vid samman­dragning; (i fråga) om muskel
när man håller ett verk­tyg, sker en isometrisk kontraktion
isometrisk träning se träning
belagt sedan 1964; till iso- och grek. met´ron 'mått'