publicerad: 2021  
isomorf isomorft isomorfa
iso·morf
adjektiv
[-mår´f]
som har samma form eller struktur som ett annat ämne
MOTSATS heteromorf
belagt sedan 1820; till iso- och grek. morphe´ 'form'