publicerad: 2021  
journalfilm journal­filmen journal­filmer
journ·al|­film·en
substantiv
[∫orna`l-]
kort film med aktuella reportage före tv:s genom­brott ett vanligt in­slag i biograf­programmen före huvud­filmen
en journalfilm (om någon/något/sats)
en journalfilm (om någon)
en journalfilm (om något)
en journalfilm (om sats)
belagt sedan 1937