publicerad: 2021  
journalism journalismen
journ·al·ism·en
substantiv
journalis´m [∫or-]
journalistisk verksamhet
ibland äv. konkret om journalistik eller dylikt, ofta med an­tydan om in­riktning på sensationella nyheter och dylikt
belagt sedan 1831; till engelska journalism (t.ex. i ut­trycket new journalism)