publicerad: 2021  
journalistik journalistiken
journ·al·ist·ik·en
substantiv
journalisti´k [∫or-]
det att (yrkes­mässigt) skriva tidningsartiklar el. arbeta med (nyhets)program i radio el. tv
journalistik (om någon/något/sats)
journalistik (om någon)
journalistik (om något)
journalistik (om sats)
större delen av sitt liv ägnade han åt journalistik, först som reporter, senare som chef­redaktör
äv. om sättet att samla fakta och skriva tidningsartiklar etc.
sensationsjournalistik; vulgärjournalistik
under­sökande journalistik; grävande journalistik; politisk journalistik
äv. om samman­fattningen av all tidnings­verksamhet
journalistikens ut­veckling under 1900-talet
ibland äv. om (samling av) tidningsartiklar
en kritisk ut­gåva av Strindbergs journalistik
belagt sedan 1837