publicerad: 2021  
journalist journalisten journalister
journ·al·ist·en
substantiv
journalis´t [∫or-]
person som (yrkes­mässigt) skriver tidningsartiklar
journalistförbund; journalisthögskola; journalistik; kulturjournalist; modejournalist; skjutjärnsjournalist; sportjournalist
politiska journalister; fri­lansande journalister; under­sökande journalister; grävande journalister; hon är journalist och författare
äv. om person som gör (nyhets)program i radio el. tv
journalisterna på eko-redaktionen
in­bäddad journalist journalist som under ett krig färdas till­sammans med en militär enhetför att relativt risk­fritt kunna rapportera om kriget: han har arbetat som in­bäddad journalist och bl.a. följt med en elit­styrka i Mellan­östern
belagt sedan 1759; av franska journaliste med samma betydelse; till journal