publicerad: 2021  
kalender kalendern kalendrar
kal·endr·ar
substantiv
kalen´der
1 system av regler för hur tiden in­delas och mäts särsk. om förhållandet mellan år, månader och dagar
den gregorianska kalendern den tide­räkning som på­bjöds av påven Gregorius XIII 1582 och som än­nu gällerförst 1753 gick Sverige över till den gregorianska kalendern och det året följdes den 17:e februari av den 1:a mars
den julianska kalendern den äldre typ av tide­räkning som i Sverige an­vändes fram till mitten av 1700-taletoch som räknade året något för långt, vilket gav upp­hov till förskjutningar: i den julianska kalendern in­föll vinter­solståndet den 13 december
belagt sedan 1593; via tyska av lat. calenda´rium 'skuld­bok', till calen´ 'den första dagen i månaden (för räkenskaperna)'
2 liten bok med förteckning över årets dagar som bl.a. an­ger tid­punkter för helgerna och lämnar vissa astronomiska upp­gifter
belagt sedan 1581
3 periodiskt (vanligen årligen) ut­kommande bok med (katalog­artade) upp­gifter på visst om­råde ofta katalog­liknande
statskalendern
belagt sedan 1761