publicerad: 2021  
kodilj kodiljen
kod·ilj·en
substantiv
kodil´j
något ålderdomligt dubbel bet i vissa kort­spel, särsk. vira
JFR 1bet 2
gå kodilj; spel­föraren blev kodilj
belagt sedan 1739; av franska codille med samma betydelse; av spa. codillo med samma betydelse, eg. 'fram­bog; knä', till coda 'svans'