publicerad: 2021  
kodnyckel kodnyckeln kodnycklar
kod|­nyckel
substantiv
[kå`d-]
ett verk­tyg för avkodning som är nöd­vändigt för att lösa viss upp­gift; ofta i form av program­kod men ibland ock­så mer konkret
endast forskaren har till­gång till kod­nyckeln som behövs för identifiering av de svarande i under­sökningen; illegal spridning av kod­nycklar till betal­program
belagt sedan 1940