publicerad: 2021  
kollationering kollationeringen kollationeringar
kol·lat·ion·er·ing·en
substantiv
[-∫one´ring]
det att kollationera
kollationering (av något)
sär­skilt första genom­gång av en pjäs med regissör och skåde­spelare
belagt sedan 1850