publicerad: 2021  
kommendör kommendören kommendörer
kom·mend·ör·en
substantiv
kommendö´r
1 (titel för) en högre officer in­om flottan mot­svarande överste in­om den övriga försvars­makten
kommendör av första graden; kommendör vid kungliga flottan
äv. om en högre officer i Frälsningsarmén
belagt sedan 1676; av franska commandeur med samma betydelse; till kommendera
2 inne­havare av högre grad av en riddar­orden
kommendör av Nordstjärneorden
belagt sedan 1748