publicerad: 2021  
kommunikator kommunikatorn kommunikatorer
substantiv
kommunika`tor
delvis historiskt mobil­telefon med ut­ökade funktioner t.ex. för e-post och dokument­hantering
en kommunikator med minnes­kort
äv. om ett hjälp­medel för personer med funktions­nedsättning
belagt sedan 1967; av engelska communicator med samma betydelse