publicerad: 2021  
kompensation kompensationen kompensationer
kom·pens·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
ut­jämnande ersättning för förlust, an­strängning eller dylikt
kompensation (för något/sats)
kompensation (för något)
kompensation (för sats)
full kompensation; ekonomisk kompensation; som kompensation för sin försumlighet bjöd han dem på lunch
spec. i fackliga samman­hang
kompensationskrav; kompensationsledighet
lön­tagarna måste få kompensation för kostnadsstegringarna
spec. äv. enl. vissa psykologiska teorier handling som ut­förs som ersättning för miss­lyckande på annat om­råde
hennes ständiga städande var en kompensation för otillfredsställda yrkes­ambitioner
belagt sedan 1716; till kompensera