publicerad: 2021  
kompendium kompendiet kompendier
kom·pendi·et
substantiv
kompen´dium
samman­drag av ut­förlig fram­ställning särsk. i sam­band med (högre) under­visning
föreläsningskompendium
ett kompendium (i/om/på något/sats)
ett kompendium (i något)
ett kompendium (i sats)
ett kompendium (om något)
ett kompendium (om sats)
ett kompendium (något)
ett kompendium (sats)
ett digert kompendium; en del språk­brukare accepterar singularformen "kompendie" medan andra irriterar sig över den
spec. kort­fattad läro- eller hand­bok
grammatikkompendium
ett kompendium om olika rätts­områden
belagt sedan 1651; av lat. compen´dium 'besparing; av­kortning; gen­väg', till compen´dere 'väga samman'; jfr ur­sprung till pensum