publicerad: 2021  
konsonantsystem konsonant­systemet, plural konsonant­system, bestämd plural konsonant­systemen
kon·son·ant|­syst·em·et
substantiv
konsonan`tsystem
total upp­sättning konsonanter i ett språk
svenskan har ett komplicerat konsonant­system jäm­fört med finskan
belagt sedan 1837