publicerad: 2021  
konsortium konsortiet konsortier
kon·sorti·et
substantiv
[-sår´tsi-]
(till­fällig) samman­slutning av personer eller före­tag med upp­gift att genom­föra gemensamma affärshandlingar t.ex. mellan banker vid aktie­försäljning för nybildade bo­lag
belagt sedan 1877; av lat. consor´tium 'gemenskap'