publicerad: 2021  
koordination koordinationen
ko·ord·in·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
organisation (av olika delar eller parter) till enhetlig verkan
koordination (av något med något) koordination (av några)
bättre koordination av bistånds­verksamheten
spec. sam­verkan av olika kropps­delar t.ex. muskler, för att ut­föra en av­sedd rörelse
koordinationsrubbning
träna koordination; han har dålig koordination
belagt sedan 1887