publicerad: 2021  
koppel kopplet, plural koppel, bestämd plural kopplen
koppl·et
substantiv
[kåp´-]
1 speciell (kortare) an­ordning som över­för dragande krafter mellan två enheter ofta på ett sätt som med­ger viss krökning
spec. om förbindelselänk mellan järnvägsvagnar
skruvkoppel
spec. äv. om rem eller dylikt för att binda och leda hundar el. katter
hundkoppel; kedjekoppel; rullkoppel; strypkoppel
hunden drog i kopplet
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska kopel; av lågtyska koppel med samma betydelse; av lat. co´pula 'band'; jfr ur­sprung till kopula
2 samman­hållen grupp av jakt­hundar som jagar till­sammans el. ut­för annat arbete, t.ex. släd­dragning
ett koppel (några)
ett koppel (av/med några)
ett koppel (av några)
ett koppel (med några)
räven jagades av ett koppel hundar
ibland äv. om grupp av personer skämtsamt
han fick ett koppel poliser efter sig
belagt sedan 1705
3 liv­rem med axel­rem för militärer och poliser
belagt sedan 1707