publicerad: 2021  
korrodera korroderade korroderat
verb
korrode´ra
vara ut­satt för korrosion
något korroderar
vatten­ledningar korroderar, vilket kan med­föra höjda tung­metall­halter i dricks­vattnet
belagt sedan 1747; ur lat. corro´dere 'gnaga sönder (om råttor)'
korroderakorroderande, korrodering, korrosion