publicerad: 2021  
korrosion korrosionen
kor·ros·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 metall­förstöring genom kemisk in­verkan av vätskor eller gaser som t.ex. bildar rost på järn och ärg på koppar
korrosionsskydd
korrosion (av något)
belagt sedan 1736; till korrodera
2 nötning och avslipning av fast berg­grund genom yttre krafter särsk. partiklar som transporteras av vind, vatten el. is
korrosion (av något)
belagt sedan 1911