publicerad: 2021  
korrigera korrigerade korrigerat
verb
[-∫e´-]
rätta till ett mindre fel
någon/något korrigerar något
någon korrigerar något
något korrigerar något
felet korrigerades snabbt; korrigera synfelet med glas­ögon
spec. med av­seende på vad någon sagt
någon korrigerar något
ambassadörens ut­talande fick korrigeras av utrikes­ministern
ibland äv. med av­seende på person (med tanke på hans/hennes yttrande eller dylikt)
någon korrigerar någon
han har en irriterande vana att korrigera sin fru hela tiden
belagt sedan 1554; av lat. corrig´ere med samma betydelse, till con´- 'med' och reg´ere 'styra; rikta'; jfr ur­sprung till korrekt, regera
korrigerakorrigerande, korrigering, korrektion