publicerad: 2021  
kretsloppssamhälle kretslopps­samhället kretslopps­samhällen
krets·lopps|­sam·häll·et
substantiv
kret`sloppssamhälle
sam­hälle som bygger på grund­läggande ekologiska principer t.ex. hus­hållning med energin och åter­vinning av förpackningar
belagt sedan 1992