publicerad: 2021  
krevera kreverade kreverat
verb
kreve´ra
explodera om spräng­laddning
JFR brisera
krevera (av något)
en bomb kreverade på torget
äv. bildligt, sär­skilt i ut­tryck för vrede el. annan stark känsla
han var nära att krevera av ilska; barnen höll på att krevera av ny­fiken­het
belagt sedan ca 1710; av franska crever 'spricka; explodera; spränga'; av lat. crepa´re, se ur­sprung till krepera
kreverakreverande, krevering, krevad