publicerad: 2021  
kriscentrum kriscentret el. kriscentrumet, plural kriscentra el. kriscentrum
kris|­centr·um·et
substantiv
kri`scentrum
1 in­rättning för hjälp till personer med akuta, svåra problem t.ex. i sam­band med en olycka
ett kris­centrum för miss­handlade kvinnor med jour­telefon dygnet runt; man har upp­rättat ett kris­centrum för de an­höriga i närheten av olycksplatsen
belagt sedan 1983
2 om­råde där politiska och militära kriser lätt upp­står
Persiska viken – ett av världens kris­centra
belagt sedan 1987