publicerad: 2021  
krisgrupp kris­gruppen kris­grupper
kris|­grupp·en
substantiv
kri`sgrupp
sär­skild grupp med upp­gift att hjälpa människor i kris t.ex. efter en olycka
i kris­gruppen in­gick två psykologer och en präst
belagt sedan 1987