publicerad: 2021  
krishantering kris­hanteringen kris­hanteringar
kris|­hant·er·ing
substantiv
kri`shantering
systematiska åt­gärder som vid­tas då någon form av kris upp­står ibland på officiellt initiativ
akut kris­hantering; militär kris­hantering; civil kris­hantering; handlings­plan för kris­hantering; skolklassen erbjöds kris­hantering med psykologer efter olyckan
belagt sedan 1976