publicerad: 2021  
kvinnorörelse kvinno­rörelsen kvinno­rörelser
kvinno|­rör·els·en
substantiv
kvinn`orörelse
ofta bestämd form sing. rörelse som arbetar för kvinnans fri­görelse
hon var aktiv in­om kvinno­rörelsen
belagt sedan 1884