publicerad: 2021  
kvinnoroll kvinno­rollen kvinno­roller
kvinno|­roll·en
substantiv
kvinn`oroll
kvinnans sociala roll enl. rådande samhälls­system
den nya kvinno­rollen; den gamla kvinno­rollen med ton­vikt på hem­arbete
belagt sedan 1866