publicerad: 2021  
köpman köpmannen köpmän, bestämd plural köpmännen
köp|­mann·en
substantiv
`pman
sär­skilt vid beskrivning av äldre förhållanden (titel för) person som bedriver handel
köpmannafamilj; köpmannaförbund; köpmanssläkt
rika köp­män; hant­verkare och köp­män
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska köpman