publicerad: 2021  
köpkraft köp­kraften
köp|­kraft·en
substantiv
`pkraft
värde hos (viss typ av) pengar beräknat med hän­syn till vad man kan köpa för dem
kronans köp­kraft steg; dollarns köp­kraft är ofta större utom­lands
äv. om vad en person etc. kan köpa för en viss lön eller dylikt
lön­tagarna fick se sin köp­kraft försämrad genom inflationen
belagt sedan 1882