publicerad: 2021  
lockrop lock­ropet, plural lock­rop, bestämd plural lock­ropen
lock|­rop·et
substantiv
[låk`-]
ljud som djur ut­stöter för att locka till sig andra djur
lockrop (någon)
hannens lock­rop på honan
äv. läte som boskaps­skötare an­vänder för att locka på sina betande djur och styra betes­gången
äv. bildligt
gatu­försäljarnas lock­rop
belagt sedan 1804