publicerad: 2021  
lungtuberkulos lung­tuberkulosen
lung|­tuberkul·os·en
substantiv
lung`tuberkulos
en lungsjukdom som kan med­föra blodiga upphostningar och förstörelseprocesser i lungorna förr en av de viktigaste döds­orsakerna
lung­tuberkulos behandlas nu­mera framgångs­rikt med antibiotika
belagt sedan 1855