publicerad: 2021  
lungsäck lung­säcken lung­säckar
lung|­säck·en
substantiv
lung`säck
vanligen bestämd form sing. bind­vävs­hinna som täcker lungornas ytor
belagt sedan 1860