publicerad: 2021  
långdistanslöpning långdistans­löpningen
lång·di·stans|­löp·ning·en
substantiv
lång`distanslöpning
tävlings­löpning över långa sträckor från ca 2000 m och upp­åt
belagt sedan 1907