publicerad: 2021  
lägga lade äv. vardagligt la, lagt, presens lägger
verb
lägg`a
1 placera med den största ytan mot något under­lag; med av­seende på person el. före­mål
någon lägger någon/något (någonstans)
någon lägger någon (någonstans)
någon lägger något (någonstans)
de lade blommorna på graven; hon lade boken fram­för honom; han lade handen på hennes axel; han lyckades lägga mot­ståndaren på rygg
spec. få att gå till sängs
lägga barnen
lägga (någon) något till last se last
lägga något för sina fötter se fot
lägga något på hyllan se hylla
lägga något på hög se hög
lägga något på is se is
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Nävelsjö, Småland); vanligen runform lagþi (pret.), fornsvenska läggia; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'få att ligga'; bildn. till ligga; jfr ur­sprung till 2lag!!
2 placera i ett läge eller på en plats som fram­går av samman­hanget; lik­giltigt om våg­rätt el. lod­rätt
någon lägger något någonstans/tid
någon lägger något någonstans
någon lägger något tid
någon lägger någotnågon/något
någon lägger någotnågon
någon lägger någotnågot
någon lägger något sätt
lägga armarna i kors; finalen lades i Stock­holm; han lade sedlarna i plån­boken; hon lade brevet på lådan; han lade ifrån sig glas­ögonen; hon gick till frisören för att lägga håret
äv. i fråga om placering i tiden
han lade lektionen senare på dagen
äv. bildligt, ofta för att ut­trycka att något förknippas med något annat
lägga pengar på strunt­saker; han lade an­svaret på sina över­ordnade; hon lade skulden på föräldrarna; vad lägger du (in) i det ordet?; efter alla miss­förstånd var det nöd­vändigt att lägga ett och annat till rätta; lägg till detta, att ...
inte lägga fingrarna emellan se finger
lägga band på någon/något se band
lägga embargo på något se embargo
lägga i dagen se dag
lägga manken till se manke
lägga märke till någon/något se märke
lägga något bak­om sig betrakta något som av­slutatnu lägger vi alla tråkigheter bak­om oss och går vidare
lägga något på minnet se minne
lägga något till handlingarna se handling
lägga rabarber på något se rabarber
lägga sina krokar för någon se krok
lägga vantarna på något se vante
lägga vikt vid något se vikt
belagt sedan 1000-talet runsten, t.ex. Nävelsjö, Småland
3 ofta pass. för­sätta (något) i viss situation som an­ges av samman­hanget
något läggs sätt/någonstans (av någon)
något läggs någonstans (av någon)
något läggs sätt (av någon)
han lade åkern för fä­fot; staden lades i ruiner; hären lades i vinter­kvarter; om­rådet lades under kronan
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
4 iordningställa viss helhet, ofta genom att foga samman delar
någon lägger något
lägga pussel; lägga patiens; lägga golv; lägga tak; lägga grunden till ett hus
äv. bildligt
det var då han lade grunden till sin förmögenhet
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
läggaläggande, läggning